Kontingent

Filmklub-kontingentet dækker hele sæsonen pr. gruppe. Man kan ikke ”købe” adgang til enkeltforestillinger. Der vises seks film i hver gruppe.

Kontingentet udgør 50 kr. plus et mindre adm.gebyr for hver gruppe for tre film i resten af sæsonen.

Det lave kontingent skyldes økonomisk støtte fra bl.a. Dansk Ungdoms Fællesråd, Høje-Taastrup kommune, Arbejdernes Landsbank, Kvickly-Taastrup, Banko-aktiviteterne m.v.

Sær-arrangementer

Man tilmelder sig sær-arrangementerne via hjemmesiden www.filmklubben.online – og der er en mindre deltagerbetaling, som ikke dækkes via det normale filmkontingent.

Til forældrene

Ved tilmelding skal der udfyldes med barnets navn, adresse, skole, fødselsdato – samt telefonnummer og e-mailadresse på forældre.

Filmene vises i

Filmene vises i Medborgerhusets Store Sal, Taastrup Hovedgade 71.

Forestillingerne starter præcist som angivet i programmet. Der er adgang ca. 10-
15 min. før forestillingen begynder. Husk venligst at holde afstand og tage dit
mundbind på, som udleveres ved indgangen.

Slik og andet sødt

Ved hver forestilling får børnene popcorn og en sodavand.

 

Goddag og velkommen

Hver filmforevisning indledes med en kort omtale/introduktion af dagens film.

Medlemsbadge

Du skal altid have dit badge med til hver forevisning, da den gælder som medlemskort. Ved tilmelding og betaling udprintes kvittering.
Denne medbringes og erstattes af det udleverede badge ved første forestilling i sæsonen. Husk at medbringe kvitteringen – så får du straks dit klubbadge.

Filmene er udvalgt af…

Samtlige film i programmet er udvalgt af bestyrelsen, som består af både børn og voksne. Vi har søgt at vælge film, som svarer til de forskellige aldersgrupper.
Ikke mindst har det været vigtigt for bestyrelsen at vælge de film, som ligger på den rigtige side af censur-bestemmelserne. Også selv om vi som en filmklub – dvs. ikke har alm. offentlig adgang – ikke er underlagt biografernes censurbestemmelser

Bestyrelsen

Filmklubben Hanen & Hønen er en en non-profit kulturforening, hvor alle arbejder frivilligt og ulønnet – og bestyrelsen består af:

Formand
Flemming Riedel, journalist, cand. crea.

Kasserer
Bjørn Lindholm, maskin-mekaniker

Bestyrelsesmedlem
Lilian Johnson, butiksassistent

Bestyrelsesmedlem
Frederik Aiebudefe, skoleelev

Bestyrelsesmedlem
Pia Jensen

Revisor
Maria Aust

Ret til ændringer forbeholdes.
Medlemskontingentet refunderes ikke i tilfælde af force majure