Kontingent

Filmklub-kontingentet dækker hele sæsonen pr. gruppe. Man kan ikke ”købe” adgang til enkeltforestillinger. Der vises seks film i hver gruppe.

 

Sær-arrangementer

Man tilmelder sig sær-arrangementerne via hjemmesiden www.filmklubben.online – og der er en mindre deltagerbetaling, som ikke dækkes via det normale filmkontingent.

 

Til forældrene

Ved tilmelding skal du skal oplyse navn, adresse samt fødselsdato for hvert barn, du ønsker skal være medlem af filmklubben samt dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Medlemsbeviset, der udskrives ombyttes til et særligt medlemsbadge, som udleveres til hvert enkelt medlem den første forevisningsdag. Husk at medbringe det trykte medlemsbevis/kvittering.

 

Medlemsbadge

Medlemmerne bedes venligst huske at medbringe deres badge hver gang.

Filmene vises i Den Store Sal i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71 – og forestillingerne starter præcist som angivet i programmet. Der er adgang ca. 10-15 min., før forestillingen starter,

Børnene kan købe slik m.v. i Medborgerhusets cafe.

 

Goddag og velkommen

Hver filmforevisning indledes med en kort omtale/introduktion af dagens filmforevisning

Filmene er udvalgt af…

Samtlige film er udvalgt af bestyrelsen, der består af voksne og børn. Vi har søgt at tilpasse filmvalgene med de enkelte aldersgrupper – og ikke mindst vælge film på den rigtige side af de almindelige censur-bestemmelser.

 

Bestyrelsen

Filmklubben Hanen & Hønen er en en non-profit kulturforening, hvor alle arbejder frivilligt og ulønnet – og bestyrelsen består af:

Formand: Flemming Riedel
Næstformand: Ann Almind Mikkelsen
Kasserer: Bjørn Lindholm
Bestyrelsesmedlem: Lilian Johnson
Bestyrelsesmedlem: Lars Skovmand
Børne-bestyrelsesmedlem: Frederik Aiebudefe